Journaly

Caia

speaks: English

learns: Español, Latin, Български език

likes: languages, journaling

  Recent Posts
  Stats
  headline image

  Pila Aeolī

  Crepusculum erat et āēr ex harēnīs calidīs ad caelum adhūc ascendēbat. Plūrēs iam intus erant quia nūper hominēs noctibus abreptī fuissent. Reia Valēns, fēmina flammicomantibus comīs viridibusque
  0
  3
  Mar 31 - 3 min. read

  Read post

  headline image

  Lapis ēlectricus

  Ōlim erat oppidum nōmine Fideī, quod paene ā dracōne dēlētum erat, sed ultimā minūtā ā magō potentī servātum est. Ille autem prō pensiōne aliquōs capillōs Cerberī poposcit, sine quibus magus
  0
  0
  Mar 6 - 1 min. read

  Read post

  headline image

  Grampus

  Multum nautārum in puppe stābant putantēs quid iam facere possent. Nam paulō ante flagellum quaerēns lōlīginis* ingentis ex undīs atrīs virum miserum ē prōrā rapuerat, cuius ululātūs in mare eum
  0
  0
  Feb 25 - 2 min. read

  Read post

  headline image

  Cortīna magica

  Flōrentīna puella tot persevērāns erat ut, quaerēns līneam margarītārum (cāsū ab amīcā dēmissam), in puteum altum dēsiluit et paene āere dēficientī mersit. Ea līneam autem amīcae suae in hōc modō
  0
  2
  Feb 19 - 3 min. read

  Read post

  headline image

  Fēmina in turre

  Ōlim fuit fēmina, nōmine Carolīna, quae in turre includēbātur, sed haec turris saltem bona erat: Gausapīna balneāria multa molliaque erant, māchina expressa caffeāria erat, et librī optimī! Quōdam
  0
  8
  Feb 12 - 1 min. read

  Read post

  headline image

  Vīta mea dum pandēmia

  Ā mēnse martiī hīc eram in īnsulā meā. Interdum multum difficile est, sed multī amīcī mihi sunt, quibuscum saepe loquī possum per interrēte. Praecipuē sē cūrābam cottīdiē in legendō variās rēs linguā
  0
  11
  Jan 3 - 1 min. read

  Read post